Kraniosakraaliterapia

Kraniosakraaliterapia

CST (craniosacral therapy) eli kraniosakraaliterapia on kokonaisvaltainen, turvallinen ja pehmeä manuaalinen hoito, jossa tuetaan kehon itsekorjautumismekanismia. CST:n on kehittänyt yhdysvaltalainen lääkäri-osteopaatti John E. Upledger.

Hoidossa käytetään kevyttä kosketusta ja painallus on noin 5-15 gramman luokkaa.

Kraniosakraalirytmi on kehon fysiologinen tapahtuma joka on yhtä konkreettinen kuin hengitys ja sydämen rytmi.

CST:llä vaikutetaan kraniosakraalijärjestelmään, jonka tehtävänä on suojata aivoja, selkäydintä sekä avustaa selkäydinnestekiertoa. Hoito tasapainottaa sekä keskus- että autonomista hermostoa ja vähentään niihin kohdistuvaa negatiivistä kuormitusta.

CST sopii lähes kaikille, kaiken ikäisille ihmisille. Lisäksi myös eläimet ovat hyvin vastaanottavaisia tälle hoitomuodolle.
Yksi hoitokerta kestää n. tunnin ja hoitokerrat ja määrät ovat hyvin yksilöllisiä, riippuen vaivasta. Kehon itsekorjaamismekanismi jatkaa hoidon jälkeen työskentelyä kahdesta kuuteen viikkoon yksilöllisesti. CST toimii myös hyvin ennaltaehkäisevästi, tukien terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä.

CST:n avulla ei hoideta vain oiretta, vaan etsitään varsinaiset ja alkuperäiset syyt mitkä ovat vaivan takana.

CST:n on todettua auttavan esimerkiksi:

  • niska- ja selkävaivoihin
  • tunneperäisiin traumoihin
  • päänsärkyyn / migreeniin
  • ahdistukseen / masennukseen
  • aivo- ja selkäydinvammoihin
  • stressiin
  • neurologisiin, verenkierrollisiin ja immuunijärjestelmän häiriöhin
  • motorisiin ongelmiin
  • univaikeuksiin

Tai vain tukemaan hyvää terveyttä

Kraniosakraaliterapia on hyvinvointia tukeva ja auttaa paranemisprosessissa. Hoidot eivät kuitenkaan ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tutkimusta, lääkärin määräämiä lääkkeitä tai hoitoja sairaustapauksissa. Hoitoon hakeutuva sitoutuu kertomaan kaikki tarvittavat ja totuudenmukaiset fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa koskevat tiedot ennen hoitopäätöksen tekemistä.